پسته کوهی زعفرانی

پسته کوهی زعفرانی زیر قیمت بازار

پسته کوهی زعفرانی صادرات آن ها به کشور های همسایه در چند سال اخیر بسیار زیاده شده است. پسته ها درخت
های کوچکی هستند. که سالانه بیشترین تن را به کشور های همسای

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید