عرضه کلخنگ مرغوب

مراکز عرضه کلخنگ مرغوب خوزستان

کلخنگ، گیاهی از سرده پسته، میوه ای گرد و ریز، به اندازه دانه های گندم، است که پوستی سبز و روغنی و مزه ای نسبتا ترش دارد. درخت کلخنگ؛ برگ های ریز با رنگ سبز مایل

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید